Algemene Voorwaarden voor levering

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door deze internetsite te bezoeken en de via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de de Algemene Voorwaarden.

De darm zelftest is een onderdeel van CameraPil bv. De daarvoor geldende voorwaarden zijn tevens voor darmzelftest.nl van toepassing.

Producten
Wij bieden de mogelijkheid tot zelf testen van uw darmen. Geleverd word:

  • een diagnostische zelftest voor het opsporen van bloed in de ontlasting, welke vrij is te bestellen en zelf kan worden uitgevoerd, conform de instructie;

ZELFTEST

Overeenkomst voor bestelling van de zelftest
Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling van de zelftest. De koper aanvaardt door zijn bestelling het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid
Darmzelftest.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de zelfstest. De zelftest is ontworpen voor eigen gebruik en -mits u de aanwijzingen volgt- zonder risico uit te voeren. U dient de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen vóór gebruik en nauwkeurig te volgen. Controleer bij ontvangst op beschadiging van de verpakking en expiratiedatum vermeld op de verpakking. Bewaren onder de opgegeven condities.

De informatie op de website wordt door ons zorgvuldig samengesteld, maar betreft altijd algemene informatie. Het gebruik van deze informatie is voor eigen risico.

Vragenservice
Darmzelftest.nl stelt u in de gelegenheid via info@darmzelftest.nl vragen voor te leggen aan ons team van deskundigen. Deze service is gratis. Voor persoonlijke behandelvragen of advies wordt u verwezen naar uw huisarts of behandelend specialist.


Bestelprocedure
De zelftest kan direct on-line via de website worden besteld door invulling van de aanvraag.
Betaling van de test geschiedt via een bankoverschrijving.

Verzending, levering en controle op beschadiging
De zelftest wordt uiterlijk binnen 2 dagen na ontvangst van de bestelling verzonden per post, inclusief factuur en Nederlandse bijsluiter. Navraag over uw bestelling kan via info@darmzelftest.nl.

Bij afzending controleert Darmzelftest.nl de verpakking zorgvuldig en garandeert een onbeschadigde verzending. Bij ontvangst dient u de verpakking te controleren op beschadiging. Een beschadigde testverpakking mag niet worden gebruikt. Stel ons hiervan op de hoogte. Binnen 1 week na levering ontvangt u een nieuwe levering. Wij kunnen u verzoeken de beschadigde verpakking te retourneren.

BTW en verzendtarieven
zijn inbegrepen in de consumentenprijs.

Annulering en teruggaaf
Annulering van de bestelling is zonder opgaaf van reden of boete mogelijk binnen 2 dagen na bestelling via info@darmzelftest.nl.
Eenmaal afgezonden bestellingen kunnen binnen 7 werkdagen worden geretourneerd naar Darmzelftest.nl mits in de originele en ongeopende verpakking. Geopende verpakkingen worden niet vergoed. Daarbuiten vindt geen retourbetaling plaats. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de koper.

De Zelftest
De gebruikte Zelftest (Poly-Check van Veda.Lab) heeft op 15-4-2008 het CE-markering verkregen onder nummer 4046.31.04/0. Met de CE-markering geeft de producent aan dat het product voldoet aan de eisen van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming, zoals gesteld in de van toepassing zijnde EU-richtlijnen. De gebruiksaanwijzing kunt u raadplegen via de site.